Leermap 2TSO

In deze leermap vind je leerbundels. Ze helpen je in je groei naar een efficiënte studiemethode. Je zult de leermap samen met je klastitularis tijdens het klasuur doornemen.