NAH – Niet aangeboren hersenletsel

Hieronder vindt u een document over wat is een niet aangeboren hersenletsel, hoe gaan we hier mee om, een aantal tips,…

Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)